Florida Universitària i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per a impulsar l’activitat emprenedora amb caràcter innovador

By 5 juliol, 2018Notícies

El president de Florida Centre de Formació, Enric Gil, i el director del centre d’empreses Day One de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Juan Miguel de Mercado, han subscrit un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials amb caràcter innovador mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a un milió d’euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import de 50.000 euros (amb un límit del 80% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per Florida Universitària. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona i a la viabilitat del projecte, podent accedir persones sense garanties ni avals.

Amb aquest conveni, MicroBank reforça la línia Microcrèdit Innovació, que té com a objectiu finançar l’inici o ampliació de projectes empresarials amb caràcter innovador i que comptarà amb la garantia del Fons Europeu d’Inversions (FEI) i el finançament del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

Florida Universitària és una institució innovadora i dinàmica coneixedora de les necessitats de les empreses i la societat, en la qual la formació a joves i professionals es fonamenta en l’adquisició de les habilitats i coneixements que els permeten participar amb èxit en els nous escenaris empresarials, professionals i socials. La formació de la persona, potenciant les seues capacitats d’iniciativa, autonomia i creixement personal, per a aconseguir la seua correcta inserció social i professional.

MicroBank, el banc especialitzat en microfinançes participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc en Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permeten superar una dificultat temporal i faciliten el desenvolupament personal i familiar.

Durant 2017, MicroBank ha concedit un total de 21.131 prèstecs destinats a autònoms i microempreses per un import de 245 milions d’euros. Per a finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 648,1 milions d’euros a 126.090 iniciatives.

Acords amb més de 590 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.600 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten el coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, així com assessorar i realitzar el seguiment de projectes. Fins a aquests moments, MicroBank ha signat convenis amb 592 entitats socials de tota Espanya que vetlen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.