La internacionalització és un factor clau per al desenvolupament de la qualitat de l’educació espanyola i és un motor de canvi a la recerca de la millora de l’eficiència, excel·lència i competitivitat en un entorn global. A Florida Grup Educatiu som conscients i per això apostem per la internacionalització de la nostra oferta educativa, formant als futurs professionals amb les competències personals i professionals requerides per la societat actual.

Florida Grup Educatiu compta amb una àmplia i variada trajectòria a nivell internacional, que va tenir els seus inicis el 1994 a Universitària i el 1998 a Secundària.

Florida Secundaria va iniciar els seus primers passos internacionals en el curs 1998/1999, a través d’un intercanvi d’alumnat de Secundària amb un centre francès. Des d’aleshores hi ha hagut un notable creixement de l’activitat internacional, derivada de l’increment del nombre d’intercanvis amb nous països (Alemanya, Itàlia, Noruega, Finlàndia, França, Anglaterra …) i de la participació en projectes europeus (programa Comenius, Leonardo, Erasmus + ) que han aportat una important dimensió internacional i multicultural al centre.

Florida Universitària va iniciar el seu procés d’internacionalització el 1994, a través de la mobilitat d’alumnat i professorat i de la participació en projectes de I + D + i europeus que ens van brindar la possibilitat de conèixer, compartir i contrastar tendències, metodologies i formes de treballar que van enriquir el nostre projecte educatiu i que al seu torn van contribuir a crear una important xarxa de contactes internacionals.

En 2013, Florida Grup Educatiu va apostar per incloure la internacionalització com a element clau del seu pla estratègic, amb l’objectiu que l’alumnat de Florida Grup Educatiu creixi personal i professionalment, millorant no només els seus coneixements i competències sinó també els seus valors (actitud oberta al canvi, intercooperació, diversitat, tolerància, ètica …) i que adquireixi una visió internacional i multicultural que en faciliti la correcta inserció social i professional.

Florida Grup Educatiu compta amb un servei de Relacions Internacionals, que actualment té com a objectiu dinamitzar la internacionalització del Grup, a través dels següents processos:

Promoure i gestionar la mobilitat internacional d’alumnat, professorat i PAS de Florida (d’enviament i d’acollida)
Facilitar el desenvolupament i millora de competències lingüístiques i culturals (docència en anglès, acreditació idiomes…)
Incrementar el component internacional en el currículum (increment de convenis i aliances internacionals, acollida de professorat / alumnat estranger, programes internacionals, dobles titulacions…).
Incrementar la visibilitat i el negoci internacional en nous mercats (desenvolupament de cursos online a Amèrica Llatina, nous desenvolupaments a la Xina…).