POLÍTICA DE PRIVACITAT

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V. (d’ara endavant, FLORIDA) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política) FLORIDA informa als USUARIS dels llocs web que és titular, així com del servei d’email, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

FLORIDA es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal recaptats en els formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables són tractats, en qualitat de Responsable, per FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables llocs a la disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les preinscripcions, subscripcions, inscripcions o matriculacions als cursos, seminaris, conferències, concursos, publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per Florida Centre de Formació, S.C.V. Així mateix, les dades seran utilitzades, si escau, per a enviar informació, per qualsevol mitjà, sobre els anteriors, més en relació a altres serveis o productes de Florida Centre de Formació, S.C.V.

BASE JURÍDICA DE LICITUD O LEGITIMACIÓ

La base jurídica de licitud o legitimació del tractament de les dades personals, en funció del supòsit que es tracte, podrà residir en el consentiment de l’interessat manifestat mitjançant l’emplenament i enviament de les dades (Ex. Sol·licituds d’informació) o, si escau, en l’execució de contracte de prestació de servei de FLORIDA del que Un. siga part (Ex. Inscripció o matriculació).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran també, en funció del supòsit pel qual s’arrepleguen; podent ser pel temps necessari per a l’atenció de la consulta o, si escau, el termini fixat per disposició legal, sense perjudici de la conservació ulterior amb finalitats d’arxiu històric, científic o estadístic.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informe expressament a l’Usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Amb la finalitat de que les dades que figuren als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractara de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de FLORIDA.

SEGURETAT DE LES DADES

FLORIDA ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i, si escau, oposició al seu tractament:
a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la teua D.N.I., remesa a la següent adreça postal: FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ – LOPD. C/ Rei en Jaume I nº 2, 46470 Catarroja (València).
b) ben enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: lopd@florida-uni.es.

b) bien mandando un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@florida-uni.es.