Llibre de la història de Florida

40 Anys formant persones.

Memòria de responsabilitat

Presentem la nostra primera Memòria de Sostenibilitat corresponent a l’exercici 2008. Amb aquesta memòria volem informar i explicar no solament els resultats econòmics de Florida, sino també els compromisos socials i ambientals que asumim amb els nostres grups d’interés. I ho fem utilitzant les directrius del GRI (Global Reporting Initiative) per a lograr la màxima transparència i rigor.