ATENCIÓ:

EN AQUESTS MOMENTS L’APLICACIÓ NO PERMET ADJUNTAR FOTOS O DOCUMENTS (SÍ PERMET INCLOURE INFORMACIÓ CURRICULAR).

UTILITZAR INTERNET EXPLORER.

Ací pots consultar les OFERTES ACTUALS.

Si estàs interessat/da en alguna de les nostre ofertes, dóna d’alta el teu CURRÍCULUM.

Es disposa a introduir en els nostres arxius el seu “Currículum vitae”. En el cas de tenir alguna oferta que siga de la seua especialitat, ens posaríem en contacte amb vostè.

Informar-li que el seu currículum estarà en els nostres arxius durant un any.

Si tens alguna dificultat a introduir el curriculum contacta amb seleccio@florida-uni.es. Per als processos de selecció solament es tindran en compte els curriculums introduïts a través d’aquest enllaç.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals són incloses en un fitxer titularitat de FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V., la finalitat del qual és informar-li sobre totes aquelles ofertes d’ocupació que s’ajusten al seu perfil. Al seu torn, es considerara la seua candidatura per a processos de selecció que es realitzen per part de les següents Entitats Participades, GESCOSA, S. a., FUNDACIÓ FLORIDA, NINOS COOP. V. i AKOE Educació. Les dades romandran en el nostre fitxer durant el termini d’un any, sent destruïts una vegada transcorregut el mateix. En tot cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició al fet que les dades siguen cedides o comunicats a les citades Entitats Participades per FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia de la seua D.N.I. , dirigida a FLORIDA CENTRE DE FORMACIO C/ Rei Jaume I nº 2, C. 46470 de Catarroja (València) o bé un correu electrònic a la següent adreça: lopd.rrhh@florida-uni.es