Florida Universitària

Florida Universitària es un centre adscrit a la Universitat de València – Estudi General i a la Universitat Politècnica de València (UPV) des l’any 1993, e imparteix titulacions oficials de grau i postgrau, i com a centre concertat amb la Generalitat Valenciana, imparteix cicles formatius privats i concertats, presencials i semipresencials.

Oferim itineraris personalitzats de formació de cicles formatius, graus i postgraus adequats a les necessitats i objectius professionals del alumnat, i en els àmbits de especialització d’educació, tecnologies de la informació i comunicació (TICs), empresa, turisme, robòtica i enginyeria.

“Les persones són les úniques que poden aportar creativitat, iniciativa, responsabilitat i generositat,
en les dosis precises per garantir l’èxit futur”

Antonio Cancelo, President de Corporació Cooperativa Mondragón