Fundació Florida

 

Fundació Florida és una entitat sense ànim de lucre. Naix com a resposta a la necessitat de Florida Centre de Formació Coop. V. de dotar de coherència a totes aquelles activitats que desenvolupa fora de l’àmbit pròpiament acadèmic, i per a gestionar els recursos que Florida destina a la seua obra social i cultural.
Constituïda legalment al març de 1998 per Florida Centre de Formació Coop. V. i el Grup Empresarial Cooperatiu Valencià, Fundació Florida té entre els seus patrons a l’Ajuntament de Catarroja, a l’Associació de Mares i Pares de Florida Centre de Formació i a l’Associació d’Empresario i Comerciants de Catarroja.

FUNDACIÓ FLORIDA es nodreix de les aportacions de més de 800 empreses i entitats col·laboradores, i de les subvencions de l’Administració Pública per a la realització de les activitats previstes en les seues finalitats fundacionals.

Per al desenvolupament de les seues activitats, FUNDACIÓ FLORIDA conta, a més dels propis, amb tots els recursos materials i humans de Florida Centre de Formació Coop. V.

Missió

La missió de Fundació Florida és fomentar i desenvolupar la cooperació entre centres educatius vinculats a Florida Centre de Formació Coop. V. i les empreses i entitats, tant privades com a públiques, en els àmbits de la recerca, desenvolupament i innovació, la formació, la promoció d’iniciatives empresarials, la igualtat d’oportunitats, l’ocupació, el desenvolupament local i la sostenibilitat.

Aquesta missió es concreta en accions com:

Les pràctiques d’alumnes en empreses nacionals i estrangeres.
L’orientació i inserció professional.
Intermediació laboral.
Foment de la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes.
Responsabilitat Social Empresarial.
La formació professional no reglada de treballadors/res en actiu i desempleats/des.
Foment de l’Economia Social.
La promoció de la investigació i de la innovació.
La participació a projectes europeus.
La organizació, gestió i patrocini de tot tipus de manifestacions culturals i esportives.
Implicació de la societat i especialment del teixit empresarial sobre els punts citats anteriorment.
Participació en xarxes per a la difusió d’aquests principis.

Política de qualitat

La Política de la Qualitat de Fundació Florida es basa a proporcionar serveis que satisfagan les necessitats dels diversos públics als quals dirigeix les seues activitats, el foment de la empleabilitat, l’impuls al desenvolupament local i l’acostament de la Universitat i l’Empresa. Sent un compromís de la Direcció el compliment dels requisits legals i reglamentaris necessaris per a l’execució d’aquesta política de qualitat i la millora contínua del sistema.