Compromís amb l'entorn

Amb la voluntat de fer un pas més en el compromís i vinculació amb el seu entorn, Florida fa visible les seues accions i resultats en cadascun dels eixos en els quals desenvolupa la seua responsabilitat social.
Alguns d’aquests compromisos han esdevingut en iniciatives concretes de gestació i promoció d’espais de reflexió, representació, promoció de la cultura, solidaritat i cooperació entre altres.
  • Declaració Educativa UCEV
  • Premi de Literatura “La Rosa de Paper”
  • Premi Benvingut Oliver-Ajuntament de Catarroja, copatrocini categoria de Narrativa Juvenil.
  • Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO).
  • Fundació Horta Sud.
  • Club Esportiu Florida Handbol.
  • Fòrum Empresarial de l’Horta Sud.
Uns altres es fan visibles a través de la publicació dels mateixos en:
  • Memòries de sostenibilitat
  • Pla d’Igualtat