Un centre especialitzat en educació superior, deu decidir en primera instància, a quines qualitats humanes dedicar la seua atenció, amb la finalitat de prestar una decidida i definida colaboració al bienestar general del col.lectiu social.

En aqueste sentit, i amb independència de la ineludible especialització que exigeix la complexitat i magnitut pel saber modern, la formació superior deu trobar-se presidida pel segell de qualitat i la investigació permanent sobre conceptes i formes de fer.

Florida és un centre de formació superior, tècnica i de negocis, en què s’imparteixen programes de postgrau, estudis universitaris, cicles formatius, formació secundària, formació contínua i ocupacional i idiomes.

Florida és una institució innovadora i dinàmica, coneixedora de les necesitats de les empreses i la societat, en la que la formació a joves i profesionals es fonamenta en l’adquisició de les habilitats i coneixements que els permeta entrar amb èxit en els nous escenaris empresarials, professionals i socials.

Florida realitza la seua activitat contemplant en tot moment la seua MISSIÓ: la formació de la persona, potenciant les seues capacitats de iniciativa, autonomia i creixement personal, per aconseguir la seua correcta inserció social i professional.

Els nostres principis

Una formació integrada en la realitat social i cultural més pròxima, que es projecta cap a una societat sense fronteres i que potència la inserció i la actualització com a professionales.
La qualitat, entesa como un element clau en la satisfacció dels nostres usuaris i usuaries, per a l’adaptació als mercats i como a característica bàsica de la nostra diferenciació i significació a l’entorn.
La generació de riquesa i la seua reinversió, ja que ho considerem la garantia fonamental del nostre futur, de la nostra aportació i compromís social i del creixement de la nostra empresa cooperativa.
La creència en la persona, i en la seua professionalitat, com element fonamental de la nostra organització.
La corresponsabilitat, de les persones dins de l’organització, segons els Principis Cooperatius, i que es concreta mitjançant la seua participació en la gestió.
El respecte i la contribució a la conservació i la millora del
patrimoni natural i cultural, està present en la nostra activitat educativa i empresarial.

Els nostres valors

La diversitat, la nostra actuació està basada en l’acceptació de la diversitat interna com un element enriquidor.
La tolerància, el diàleg, la solidaritat, el compromís i la superació de prejudicis i discriminacions, estan presents en la nostra organització, i els considerem factors del procés social.
La actitud oberta al canvi, en una societat en canvi constant, la nostra organització ha de respondre de manera flexible i amb actituds positives davant els canvis, permetent-nos adaptar-nos a ells en les millors condicions.
La creativitat en el treball, que té com resultat la generació de coneixements, de l’esperit crític i emprenedor, i que potència l’autonomia i la maduresa personal.
La actualització professional permanent, que ens permet estar en una actitud de millora constant del nostre treball, mitjançant la recerca i la contínua actualització dels coneixements i els recursos.
La actuació equilibrada, està present en la nostra organització per a atendre les diferents necessitats i desitjos de la clientela, empreses proveïdores i col·laboradores, plantilla i socis i sòcies.
La intercooperació com a element estratègic, que permet a la nostra organització actuar aprofitant les forces internes de les diferents àrees i les externes, a nivell social i empresarial.