FLORIDA és una cooperativa valenciana de treball associat. Els òrgans bàsics de gestió són el Consell Rector i Equip de Direcció.

El Consell Rector és l’òrgan de govern, de representació i de gestió de FLORIDA. Actua seguint la política fixada per l’Assamblea General.

L’Equip de Direcció és el responsable de dirigir, gestionar i executar el Pla de Gestió anual

Equip de Direcció

 

DIRECTOR GENERAL:
Na Mercedes Herrero

DIRECCIÓ ESTUDIS SUPERIORS:
Na Ana Cristina Llorens

DIRECCIÓ FLORIDA SECUNDÀRIA:
Na Mercedes Sánchez

DIRECCIÓ ECONÒMICA-FINANCERA:
En Clemente Morales

DIRECCIÓ RECURSOS HUMANS:
Na Myriam Montes

DIRECCIÓ SOCIETATS:
Na Eva Gil

Consell Rector

 

PRESIDENTA: Na Mercedes Aznar

VICEPRESIDENTA: Na Cristina Duart

SECRETÀRIA: Na Charo López

VOCALS:

En José Manuel Campos
N’Amparo López
En Pau Mendoza
Na Diana Muñoz