Compromís amb l´ètica i el bon govern

By 22 octubre, 2018Notícies

Florida Grup Educatiu és una de les cinquanta empreses valencianes que han signat una declaració de compromís amb l’ètica i el bon govern promoguda per la Generalitat, la Confederació de Cooperatives, la Confederació Empresarial i el Consell de Càmeres.

Sota la premissa que l’ètica és un intangible imprescindible per al futur d’una societat moderna i per a la competitivitat de les empreses, la Iniciativa Empresarial per l’Ètica i el Bon Govern, a més de representar un compromís amb les bones pràctiques, simbolitza el sistema de valors de la Comunitat Valenciana. Mig centenar d’empreses valencianes signen el seu compromís amb l’ètica i la transparència

Aquesta ‘aliança’ ètica destaca el convenciment de les organitzacions que s’han adherit que les institucions “han de ser exemplars, transparents i íntegres per a impedir qualsevol mala pràctica” i açò implica modernitzar els seus procediments, avançar en la simplificació administrativa, guanyar en racionalitat i claredat i, en definitiva, “erradicar els espais d’opacitat i confusió”.