Reconeixement de la Cambra de Comerç

By 19 juny, 2018Notícies

La Cambra de Comerç de València ha reconegut Florida amb el Segell d’Empresa Compromesa amb l’Ocupació Juvenil. La institució també ha premiat la nostra tasca, amb el Reconeixement de Col·laboració amb el Programa de Qualificació i Ocupació (PICE), al qual ens hem adherit recentment. La finalitat d’aquest programa és afavorir i millorar l’ocupabilitat dels joves i la seua adaptabilitat a les necessitats de contractació de les nostres empreses.

La finalitat d’aquest programa és afavorir i millorar l’ocupabilitat dels joves i la seua adaptabilitat a les necessitats de les empreses. Aquest reconeixement fa pales el treball de l’equip humà de Florida per acompanyar a l’alumnat en el seu procés formatiu, fins que ix al món laboral. Per això, durant el seu itinerari acadèmic, els futurs professionals es preparen també en les habilitats més demandades pel mercat de treball. Florida disposa d’un Servei d’Orientació i Inserció Professional (OIP). El seu objectiu és ajudar a Florida a complir la seua missió, que és la formació de la persona, potenciant les seues capacitats d’iniciativa, autonomia i creixement personal, per a aconseguir la seua correcta inserció social i professional.