Florida Grup Educatiu recolza el I Pla Biennal de Suport i Foment al Cooperativisme

By 13 novembre, 2017Notícies

Florida Grup Educatiu ha participat a l’acte de presenteació del I pla biesnal de suport i foment del cooperativisme, que serà l’instrument y fomento del cooperativismo, que marque les línies prioritàries de les polítiques i accions de la Generalitat en matèria de cooperatives durant els anys 2018 i 2019.

Representants del Consell Rector i de l’Equip de Direcció de Florida han assistit a la presentació del document que, sota el nom Fent Cooperatives, persegueix millorar la competitivitat de les cooperatives valencianes, des de quatre eixos: creixement sostenible (social, econòmic i mediambiental), l’increment de l’ocupació de qualitat (estable i productiu), l’avanç en la presència igualitària de dones i joves en els àmbits empresarials de responsabilitat, i l’extensió dels valors i principis propis del model cooperatiu a la resta del teixit empresarial valencià.

Aquests quatre eixos desenvolupen 6 línies estratègiques, 27 objectius, 72 iniciatives i 101 actuacions. En paraules del president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, “Estem davant un pla ambiciós: hem treballat molt per a il·luminar-ho i, encara que arriba més tard el que ens haguera agradat, ho fa encara a temps per a inaugurar una nova senda d’impuls cooperatiu que pot convertir-se en un referent per a la resta d’Espanya”.

6’5 Milions d’euros per millorar la competitivitat de les cooperatives

Fent Cooperatives conté un compromís pressupostari per al primer dels dos exercicis als quals estén la seua durada. En 2018, el Consell destinarà 6.591.600 euros a l’execució d’aquest pla, l’execució principal del qual correspondrà a la conselleria d’Economia Sostenible, encara que també hi ha importants partides que es gestionaran des de la d’Agricultura, la de Transparència i, en menor mesura, des de la resta de conselleries.

El president de la Confederació considera que el pressupost previst per a executar el pla en 2018 és “raonable, però insuficient”. En aquest sentit, ha reconegut la necessitat d’aconseguir un finançament just per a la Comunitat Valenciana, que permeta incrementar la dotació econòmica en anys successius.

Segons Villaescusa, “aquest pla obligarà a ajustar les polítiques públiques de foment del cooperativisme valencià a les seues necessitats reals, la qual cosa obre davant nosaltres expectatives molt interessants, no solament en matèria de desenvolupament i consolidació empresarial de les cooperatives, sinó també en l’esfera d’interlocució pública i participació en el diàleg social”.

Per altra banda, Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha destacat que “aquest és el primer intent seriòs i rigurós per contemplar de forma conjunta i coordinada la política de foment del cooperativisme en la Generalitat”.

Finalment, el president de la Generalitat, ha posat de manifest que Fent Cooperatives “forma part d’un esperit de canvi i de millora que atorgui a l’economia un rostre humà perquè les persones que participen del procés productiu siguin les beneficiàries dels resultats empresarials“. Puig ha assegurat també que “hui es subscriu una aliança potent i de futur entre el cooperativisme i la Generalitat“, i ha destacat el transcendental paper de les cooperatives en el progrés econòmic de la Comunitat.

Fent Cooperatives va ser aprovat pel Consell Valencià del Cooperativisme el passat 4 d’octubre, donant compliment a un mandat legal establert en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana al juliol de 2014, que al seu torn venia precedit per una resolució unànime de les Corts, del 25 de setembre de 2013, en la qual s’instava el Consell a redoblar els esforços per desenvolupar el cooperativisme en tot l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El pla biennal de suport a les cooperatives, sobre el que s’ha de fer un seguiment semestral, es revisarà cada dos anys, introduint nous objectius, iniciatives i actuacions. Fent Cooperatives s’alinea amb altres projectes impulsats pel Consell, com l’estratègia de Transformació del Model Econòmic, el RIS3, el programa de Desenvolupament Rural, l’Estratègia Territorial o el compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Dues de cada cinc persones en la Comunitat són cooperativistes 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan de representació de les empreses cooperatives i de les seves organitzacions en l’àmbit autonòmic. No té ànim de lucre i reuneix totes les entitats associatives de cooperatives existents a la Comunitat: la de agroalimentàries, la de treball associat, la d’habitatges, la de consumidors i usuaris, la d’elèctriques, la de serveis i transports, i la de crèdit.

El sector compta amb quasi 2.500 cooperatives, més de dos milions de persones sòcies (aproximadament el 40% de la població de la Comunitat), que generen al voltant de 75.000 llocs de treball (més del 80% d’ells indefinits) i un volum de negoci de 18.000 milions d’euros. El cooperativisme valencià, el tercer més potent d’Espanya per nombre d’empreses i ocupació, és un agent primordial de vertebració territorial i destaca per la seua pluralitat, ja que està present en tot el territori, té empreses de totes les mides, i actua en tots els sectors i activitats econòmiques.