SGS

SGS ICS Ibérica, S.A., organisme de Certificació de Sistemes de Qualitat sota la família de normes ISO 9001 atorga el certificat a FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, segons el model establert a la Norma UNE-EN ISO 9001, amb l’abast “Impartició d’activitats formatives no reglades, amb l’objectiu de possibilitar accés i/o manteniment en el mercat laboral”.

SGS ICS Ibérica, S.A., organisme de Certificació de Sistemes de Qualitat sota la família de normes ISO 9001 atorga el certificat a FUNDACIÓ FLORIDA, segons el model establert en la Norma UNE-EN ISO 9001, amb l’abast “Prestació de serveis per a l’ocupació als/les alumnes i exalumnes dels centres educatius vinculats a Florida Centre de Formació Coop.V., empreses i demandants d’ocupació en general.

Política de qualitat

La Política de la Qualitat de Florida es basa a proporcionar accions formatives que complisquen amb les necessitats dels nostres clients per a millorar el perfil professional de l’alumnat amb l’objectiu de possibilitar l’accés i/o manteniment en el mercat laboral. Per a aconseguir-ho, aportarem els mitjans i recursos humans i físics necessaris.

La Direcció de Florida es compromet al compliment d’aquesta política de la qualitat, els requisits legals aplicables i a la millora contínua del sistema, desenvolupant accions de millora i correctivas quan siga necessari.