Club de Qualitat ACADE

Club de Qualitat format per una trentena de centres d’ensenyament de tota Espanya pertanyents a l’associació Acade i que han aplicat sistemes de qualitat per a la gestió. El club té com a missió: Enfortir el funcionament dels Centres-membres per a garantir la seua estabilitat i creixement de cara al futur, impulsant la cultura de millora permanent ja adquirida.