Florida - Centro de Formación Universitaria y Secundaria

TReballa amb nosaltres

ATENCIÓ:
- A hores d'ara l'aplicació no permet adjuntar fotos o documents (si permet incloure la informació curricular)
-Utilitzar Internet Explorer

Ací pots Consultar les ofertes actuals.

Si estás interessat o interessada en alguna de nostres ofertes, dona d'alta el teu curriculum

Es disposa a introduir als nostres arxius  el seu “Currículum Vitae”.  En el cas de tindre alguna oferta que siga de la seua especialitat, ens posaríem en contacte amb vosté.
Informar-li que el seu currículum estarà als nostres arxius durant un any.

Si tens alguna dificultat en introduir el curriculum contacta amb rrhh@florida-uni.es Per als processos de selecció sols es tindrà en conter els curriculums introduïts a través de aquest enllaç.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals són incloses en un fitxer titularitat de FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V., la finalitat de la qual és informar-li sobre totes aquelles ofertes d'ocupació que s'ajusten al seu perfil. Així mateix, es considerarà la seua candidatura per a processos de selecció que es realitzen per part de les següents Entitats Participades, GESCOSA, S.A., FUNDACIÓ FLORIDA, NINOS COOP. V. i AKOE Educació. Les dades romandran en el nostre fitxer durant el termini d'un any, sent destruïts una vegada transcorregut el mateix. En tot cas, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició a que les dades siguen cedides o comunicades a les citades Entitats Participades per FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V  enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia de la seva D.N.I. , dirigida a FLORIDA CENTRE DE FORMACIO C/ Rei Jaume I nº 2, C.P. 46470 de Catarroja (València) o bé un correu electrònic a la següent adreça: lopd.rrhh@florida-uni.és

© FLORIDA - Centre de Formació