Formació Universitària

El nostre model educatiu, integrat en l’Espai Europeu d’Educació Superior, forma graduats i graduades versàtils, innovadors i competents capaços d’adaptar-se a una realitat/entorn en constant canvi.

Aprenentatge Actiu

L’aprenentatge es basa en el desenvolupament de projectes integrats, al llarg dels estudis, a partir de l’anàlisi i resolució de problemes, mitjançant el qual l’alumnat adquireix i posa en pràctica els seus coneixements.
El treball en equip, la comunicació, la gestió de projectes, les TIC, els idiomes, la resolució de conflictes, la creativitat, la innovació i el lideratge, són competències que es desenvolupen de forma integrada en el nostre model educatiu i  forma part del perfil característic del nostre alumnat.

Inserció professional i vinculació amb l’entorn

La vinculació de Florida Universitària amb l’entorn empresarial valencià permet:

  • Desenvolupar una formació en línia amb les necessitats de les empreses.
  • La presència dels professionals en les aules que connecten amb l’entorn social i empresarial.
  • El valor afegit a la formació dels estudiants a través de seminaris i cursos d’especialització.
  • La inserció professional futura del nostre alumnat a les més de 6.000 empreses amb que Florida Universitària manté relacions de col·laboració.

Orientació i Atenció Personalitzada

El nostre equip d’ensenyament i assessoria, actua facilitant i guiant el procés d’ensenyament i aprenentatge, oferint un seguiment i atenció personalitzada de l’alumnat i guiant-lo en la seua trajectòria docent i futura projecció professional.

Internacionalització

Un entorn universitari de caràcter internacional, amb la presència d’estudiants i professorat d’altres universitats europees, formació complementària en idiomes i programes d’intercanvi d’estudis i pràctiques a l’estranger, amplien les oportunitats formatives de l’alumnat i contribueixen a millorar la seua ocupació.