Florida Universitària

FLORIDA Universitaria, centre adscrit a la Universitat de València – Estudi General i a la Universitat Politècnica de València (UPV), és un centre innovador i dinamitzador que potència el desenvolupament d’actituds emprenedores entre els seus estudiants amb la finalitat de facilitar la inserció professional del seu alumnat.

Fomenta el contacte amb la realitat empresarial des de l’etapa formativa mitjançant la utilització de metodologies innovadores, realització de projectes, jocs de simulació empresarial, inversió en borsa o l’aula d’emprenedors.

“Les persones són les úniques que poden aportar creativitat, iniciativa, responsabilitat i generositat,
en les dosis precises per garantir l’èxito futur”

Antonio Cancelo, President de Corporació Cooperativa Mondragón